Mediacija

Mediacija

V tem šolskem letu bo naše vzgojno delo temeljilo na vzgojnem načrtu. Vanj smo umestili tudi ŠOLSKO MEDIACIJO, saj se zavedamo, da je potrebno na šoli posvetiti večjo pozornost preventivnim vzgojnim dejavnostim.

Mediacija je način mirnega in sporazumnega reševanja konfliktov v šoli med vsemi udeleženci (med učenci, med učenci in učitelji, med starši in učiteljem …) ob pomoči mediatorja, to je osebe, ki vodi proces mediacije. Cilj mediacije je razrešitev določenega spora oz. problema tako, da osebi v sporu najdeta rešitev, ki je za obe sprejemljiva. Upamo, da bomo s tem načinom prispevali k strpnemu reševanju sporov, zmanjševanju nasilja in k dobri šolski klimi.

Osebi, ki sta na šoli strokovno usposobljeni za nepristransko vodenje procesa mediacije, sta

učiteljica Damjana Modrijan in svetovalna delavka Irena Sobočan.

(Visited 83 times, 1 visits today)