NPZ v šol. letu 2022/23

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in staršeIzhodišča NPZ v šoliIzbiranje tretjih predmetov pri NPZ,

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s predhodnim sklepom št. 6034-26/2022/1 z dne 17. 5. 2022 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2022/2023. Ti predmeti so: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnost in tuji jezik.

S sklepom in prilogama, ki si bili objavljeni, je izbran tretji predmet na naši šoli, in sicer bo to GLASBENA UMETNOST.

Letos bodo tako šestošolci pisali NPZ iz slovenščine (4. 5. 2023), matematike (8. 5. 2023) in angleščine (10. 5. 2023).

Devetošolci bodo pisali NPZ iz slovenščine (4. 5. 2023), matematike (8. 5. 2023) in glasbene umetnosti (10. 5. 2023).

V šolskem letu 2022/23 bodo prvič na NPZ poskusno svoje znanje preverili tudi tretješolci, in sicer iz slovenščine (4. 5. 2023) in matematike (6. 5. 2023). Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je bil preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji, in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje ter sistem na nacionalni ravni, kako uspešni smo pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja naj bi se pokazale primernost njihovega obsega, težavnost posameznih tipov nalog, pa tudi jasnost in razumljivost navodil za vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Zoran Habot, tajnik NPZ

(Visited 852 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost