Zdravstveno-vzgojne vsebine in zobozdravstvena nega za učence

Tudi v tem šolskem letu bomo učencem omogočili seznanitev z osnovami zdravega načina življenja. Karmen Petek, mag. zdravstvene nege in Polona Jutriša, dipl. med. sestra., bosta učencem predstavili naslednje teme:

1. razred  ZDRAV PRVOŠOLČEK

2. razred  ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

3. razred  ŽIVIM ZDRAVO

4. razred  PREPREČEVANJE POŠKODB

5. razred  ZASVOJENOST

6. razred  DVE PLATI ODRAŠČANJA

7. razred  POZITIVNA SAMOPODOBA

8. razred  MLADOSTNIK IN MEDOSEBNI ODNOSI

9. razred  VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

Zdravstvena predavanja bodo predvidoma izpeljana v septembru in oktobru. Za prvi in drugi razred je predviden čas izvajanja ena šolska ura, za ostale razrede pa dve šolski uri.

Na šoli bomo poskrbeli tudi za:

  • sistematske zdravstvene preglede učencev v ZD Šmartno ob Paki,
  • obvezna cepljenja učencev,
  • demonstracijo tehnike pravilnega čiščenja zob (od 1. do 5. razreda),
  • predavanje o zobni higieni in bolezni zob in obzobnega tkiva (1., 4., 8. razred),
  • zobozdravstvene preglede pri dr. Daši Buršič.

Program zobozdravstvene vzgoje bo izvajala diplomirana medicinska sestra Barbara Slamek.

(Visited 308 times, 1 visits today)
Dostopnost