Domovinski projekt – Domovina zate, zame, za nas …

Tradicionalni domovinski projekt se v letošnjem šolskem letu obrača k lepotam domovine in se tako vrača k svojemu osnovnemu namenu, tj. razvijanju pozitivnega odnosa do domovine tako šolarjev kot zaposlenih na šoli skozi inovativne vzgojno-izobraževalne oblike. Sama vsebina letošnjega domovinskega projekta, tj. Lepote domovine, narekuje dejavnosti, ki bodo skozi večino šolskega leta vodeno potekale znotraj oddelčnih skupnosti, učitelji pa bodo izbrano tematiko čim boj praktično integrirali v letni učni načrt svojega oz. izbranega predmetnega področja. Predstavitve izbranih tem, ki bodo vezane na eno od 18 določenih naravnih/kulturnih znamenitosti Republike Slovenije, bo, če bodo razmere dopuščale, v obliki inovativnih odprtih učnih ur v okviru spomladanskega domovinskega dneva, na katerem bi se širši lokalni javnosti predstavile dejavnosti in otvorilo zunanje obeležje s simboli lepot naše domovine, s katerim bi tako naše šolarje kot krajane in obiskovalce šole že ob prihodu opozorili na naša prizadevanja v domovinski  vzgoji šmarških učencev skozi razvijanje ljubezni do domovine in rasti v aktivne ter odgovorne državljane Republike Slovenije.

Vodji: Polona Pečnik in Mojca A. Juras

(Visited 184 times, 1 visits today)
Dostopnost