eTwinning

Projekt eTwinning omogoča skupno in vzajemno učenje, izmenjavo različnih pogledov in sklepanje prijateljstev med šolami v Evropi. Namen projekta je promocija in ozaveščanje evropskega modela večjezične in večkulturne družbe ter spodbujanje uporabe sodobnih tehnologij pri pouku. Učenci torej uporabljajo tuji jezik v realnih situacijah, razvijajo pisne spretnosti, spoznavajo navade in običaje iz drugih kultur. Tudi v letošnjem letu bomo poiskali projektno nalogo, ki jo bomo izvedli skupaj z udeleženci iz drugih držav. Tako bodo učenci spoznali številne države sveta, njihov način življenja, izmenjali bodo izkušnje in nadgradili znanje tujih jezikov.

Vodja: Mateja Novak

(Visited 141 times, 1 visits today)
Dostopnost