Šolska shema

Tudi v šolskem letu 2023/2024 bo naša šola sodelovala v evropskem projektu z naslovom Shema šolskega sadja. Ukrep, ki ga izvaja Evropska komisija, je v teku že deseto leto. Njegov namen je omejiti naraščanje trenda povečevanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter mladostnikih. Tako bodo učenci celo šolsko leto vsaj enkrat na teden brezplačno dobili sadje ali zelenjavo. Ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja corona virusa, se bosta sadje in zelenjava delila v okviru šolske malice in kosila. V okviru sheme bomo izvajali tudi vrsto spremljevalnih dejavnosti, ki bodo učence osveščale o pomenu uživanja sadja in zelenjave.

Vodja šolske prehrane: Sara Janže

(Visited 110 times, 1 visits today)
Dostopnost