Zdrava šola

V okviru projekta ZDRAVA ŠOLA se izvajajo dejavnosti s katerimi se poskuša reševati probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov, izvajajo pa se tudi preizkušeni programi za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju, tako za učence, starše in učitelje.

Za šolsko leto 2023/24 je bil izdelan naslednji program:

  • Izvedba ankete med starši in učenci (od 5. razreda) o življenjskem slogu otrok (Damjana Modrijan, Nikolina Ignjatić).
  • Tematsko urejanje Zdravkovega kotička (Tina Lončarič, Blažka Žibret).
  • Dejavnosti za vzpodbujanje gibanja otrok- Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Šport špas (Antonija Reberšek).
  • Skrb za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje, uvajanje novih živil (Sara Janže).
  • Izvedba Dneva zdravja (Damjana Modrijan, Tina Lončarič, Blažka Žibret).
  • Uvajanje vsebin, ki vzpodbujajo zdrav življenjski slog, v učne načrte.

Povezali se bodo tudi s podjetjem Safe.si, ki učence izobražuje glede varne uporabe interneta. Učenci 8. in 9. razredov pa se bodo seznanili tudi s spletno stranjo To sem jaz.net.

 

Vodja: Sara Janže

(Visited 225 times, 1 visits today)
Dostopnost