Zdrava šola

Zdrava šola

Naša šola je vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol.

V okviru projekta je bil na šoli sestavljen šolski tim Zdrave šole (svetovalna delavka Nikolina Ignjatič, učiteljice Damjana Modrijan, Andreja Škruba in Sara Janže ter pomočnica ravnatelja Petra Vnuk). Vanj so poleg ravnatelja in ostalih pedagoških delavcev vključeni tudi predstavnica Zdravstvenega doma Velenje Patricija Hanžekovič, predstavnik učencev in predstavnica staršev in lokalne skupnosti Tatjana Štancer. Naloge Zdrave šole so navajanje na redno pitje vode, dnevno uživanje jabolk, vključevanje biološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, spoznavanje kulture prehranjevanja in zračenje učilnic.

Vodja: Sara Janže

(Visited 139 times, 1 visits today)