Zlati sonček in Krpan

ZLATI SONČEK V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Vsi učenci 1., 2. in 3. razredov bodo vključeni v športni  program Zlati sonček, katerega cilj je, da se  obogati otrokov prosti čas s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja in sposobnosti. Naloge bodo potekale pri rednih urah in na ŠD. Prenova programa zapade to šolsko leto v 1. razred, za 2. in 3. razred pa je dodano kolesarjenje. Koordinatorja sta učitelja Antonija Reberšek in Matej Jug.  

 

Predpisane naloge po razredih (tabele):

 

Razred Naloge Medalja
1. – 1 – 2 pohoda,

– kolesarjenje (2 otroka),

– tek na smučeh,

– poligon,

– naloga z loparji,

– štafetna igra prenašanja pripomočkov,

– ravnotežna naloga: prenašanje žoge po 

  vrvi,

– ravnotežna naloga: sprehod po vrvi čez    

 stožce,

– naloga z žogo,

– rolanje, kotalkanje, drsanje.

Bronasta

(za 4 obvezne naloge in 2 izbirni nalogi)

2. – 1 – 2 pohoda,

– kolesarjenje (3 otroci),

– 10 sonožnih poskokov bočno čez nizko gred,

– met male žogice v cilj,

– vzravnava v sed iz leže na hrbtu 10-krat/20

  sekund,

– 2 prevala naprej,

– tek na 200 m;

 Srebrna

(za 6 uspešno opravljenih nalog)

 

3. – 1 – 2 pohoda,

– kolesarjenje (3 otroci),

– sonožno preskakovanje kratke kolebnice,

– plezanje po žrdi 3 m visoko,

– spretnost z žogo,

– tek na 300 m,

– plavanje (15 – 20 m v poljubni tehniki),

– zamenjalne naloge: rolanje, smučanje ali vožnja s kolesom.

 Zlata

(za 6 uspešno opravljenih nalog)

 

Vodji: Antonija Reberšek, Matej Jug

 

KRPAN V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Vsi učenci 4., 5. in 6. razredov bodo vključeni v športni  program Krpan. Predpisane naloge se bodo pod mentorstvom športnih učiteljev izvajale pri rednih urah športa; naloge, ki bodo potekale v strnjeni obliki, pa na ŠD, ND ter v ZŠVN in LŠVN. Koordinatorja sta učitelja Antonija Reberšek in Matej Jug .

 

Cilji:

–      obogatiti program redne ure športa s sodobnimi športnimi vsebinami;

–      motivirati kar največ otrok za gibanje in športne dejavnosti tudi v prostem času;

–      privzgojiti navado za redno ukvarjanje s športom.

 

Predpisane naloge po razredih (tabele):

 

Razred Program Naloge Diploma
4. Bronasti –      2 pohoda,

–      naskok v oporo čepno na gimnastično 

       orodje,

–      odrivanje v stojo na lakteh,

–      osnovna podaja z zamahom nad ramo,

–      met na koš z mesta,

–      tek 6 min vzdržema v pogovornem

       tempu,

–      teorija (krepitev funkcionalnih sposobnosti);

Za  vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge
5. Srebrni –      2 pohoda,

–      preskakovanje kratke kolebnice 15-krat,

–      plezanje po žrdi,

–      odbojka – zg. odboj,

–      nogomet – udarec žoge z nogo

–      plavanje 35 m,

–      teorija (varovanje narave, škodljivost

        kajenja);

 Za  vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge
5. Zlati –      2 pohoda,

–      raznožka čez kozo,

–      poskočna polka,

–      tek 10 min vzdržema v pogovornem

       tempu,

–      plavanje 50 m,

–      teorija (motorične sposobnosti,

       ogrevanje).

 Za  vse uspešno opravljene ali nadomestne naloge

Vodji: Antonija Reberšek, Matej Jug

(Visited 261 times, 1 visits today)
Dostopnost