Učenci

Oddelek Št. učencev Razrednik Učilnica
1. a 23 Anja Zajamšek
X1
1. b 23 Jerneja Žagar X2
2. a 22 Andreja Škruba X3
2. b 21 Mihaela Vodopivec X4
3. a 17 Polona Pečnik U4
3. b 18 Tanja Kolšek U2
4. a 20 Magda Omladič Novinšek U3
4. b 19 Katja Rojnik
U1
5. a 17 Suzana Daničič U5
5. b 18 Suzana Zabukovnik GL
Skupaj RP 198
6. a 18
Zoran Habot
ZGO-GEO
6. b
19
Darja Kugonič
SLO2
7. b 20 Damjana Modrijan
BIO-KEM
7. b 20 Damjana Paulič
MAT2
8. a 16 Sabina Skornšek
NEM
8. b 19 Kristina Jazbinšek Vovk ANG
9. a 16 Mateja Novak
MAT1
9. b 15 Nataša Kos Vranešević
SLO1
Skupaj PP 143
Skupaj   341

(Visited 4.511 times, 1 visits today)