Organizacija pouka na daljavo

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke!

Obvestili smo vas že, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep, s katerim je zaradi resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19 določila, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence potekalo na daljavo.

Sporočamo vam, da smo se za ta način dela dobro pripravili in od ponedeljka, 9. 11., dalje bomo z učenci pouk izvajali preko spletnega orodja Microsoft Teams.

Pouk bo potekal po urniku, morebitne manjše spremembe vam bodo preko Teamsov ali Lopolisa sporočili razredniki.

Informacije o načinu dela preko Teamsov vam bodo za učence prve triade posredovale razredničarke, ki bodo v dogovoru s starši prilagodile terminski plan za srečanja z učenci v živo, za učence druge in tretje triade pa poleg razrednikov tudi učitelji posameznih predmetnih področij, ki se bodo dnevno v živo na daljavo srečevali z učenci in jim podali navodila za delo. Za vse morebitne težave glede računalniške opremljenosti ter vzpostavitve povezave v okolju Teams se obrnite na razrednika vašega otroka, ki bo v sodelovanju z računalničarjem skušal odpraviti tovrstne težave.

Učitelji jutranjega varstva in oddelkov podaljšanega bivanja bodo pripravili različne sproščujoče, zabavne in poučne naloge, kvize ipd., ki bodo objavljene na spleti strani šole in ne bodo posredovane preko Teamsov, saj bo le-to namenjeno izključno pouku na daljavo.

V dogovoru z občinami je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdalo okrožnico, s katero bo učencem v času izobraževanja na daljavo zagotovljen topli obrok. Opredeljen je tudi kriterij za upravičenost do toplega obroka. Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 € oz. 3. dohodkovni razred otroškega dodatka. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino. Za pomoč oz. prijavo se obrnite na našo šolsko svetovalno delavko, ki je dosegljiva na 070 436 266 ali na elektronski naslov nikolina.ignjatic@ossmartno.si, ali na razrednika. Brezplačni topli obrok bo možno prevzeti v centralnem vrtcu, obstaja pa tudi možnost, da se vam topli obrok pripelje na dom.

Želimo vam, da se v teh negotovih časih čim bolje pripravite na pouk na daljavo in nam sproti javite morebitne težave, ki se vam pri tem pojavljajo.

Vse dobro in ostanite zdravi.

(Visited 153 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost