Svetovalno delo

»ZA VSAK PROBLEM SE NAJDE REŠITEV, SAMO POGLEDATI MORAŠ V SMER SONCA IN NE TEME.«

 Pozdravljen učenec, pozdravljena učenka!

 Vabim te, da me poiščeš v prvem nadstropju naše šole zraven zbornice. Potrkaš, vstopiš in če nimaš ravno namena »špricati« kakšne učne ure, sem na šoli zato, ker te želim poslušati in ti pomagati pri reševanju težav, problemov, iskanju informacij o srednjih šolah, poklicih ali pa kar tako poklepetati s teboj …Če me obiščeš, se bova pogovorila/li v mojem prostoru, kjer bova sama/i. Kar mi boš povedal/a, moram obdržati zase ali pa lahko povem naprej (npr. razredniku, staršem …) , če se tako dogovoriva. Kdaj lahko prideš? Vsak dan od 7. do 8. ure ali po pouku. Lahko me pokličeš po telefonu: 070 436 266 in se naročiš na pogovor. Lahko mi pišeš po elektronski pošti: nikolina.ignjatic@guest.arnes.si

Veselim se srečanja s teboj!                                                                                            Nikolina Ignjatić

ZA STARŠE


Predstavljam vam nekaj najpomembnejših nalog in področij mojega dela.
Pedagoško svetovalno delo z učenci
 • Spremljam prilagajanje in vključevanje prvošolcev in ostalih učencev v življenje šole;
 • Individualno ali skupinsko svetujem učencem, ki imajo učne, vedenjske, čustvene in druge težave;
 • Nudim pomoč učencem pri reševanju osebnih stisk;
 • Učence informiram o metodah in tehnikah uspešnega učenja.
Pedagoško svetovalno delo s starši
 • Vodim individualne razgovore s starši otrok, pri katerih se kažejo osebnostne, vedenjske, učne in druge težave;
 • Sodelujem, organiziram in izvajam roditeljske sestanke z različnimi vsebinami za starše.
Pedagoško svetovalno delo z učitelji
 • Pomagam učiteljem pri delu in spremljanju razvoja;
 • Sodelujem in svetujem razrednikom v oddelčni skupnosti (reševanje konfliktov, socialnih stisk …). 
Poklicna orientacija
 • Informiram učence od 7. do 9 . razreda o različnih poklicih, vrstah srednjih šol, postopku vpisa …;
 • Opravljam individualno in skupinsko poklicno svetovanje za učence in starše;
 • Izvajam postopek vpisa v srednje šole, seznanjam učence z zunanjim preverjanjem, organiziram zdravniške preglede …
 • Izvajam in organiziram predavanja za starše in učence.
Nanizanih je nekaj bistvenih področij dela, da boste starši lažje poiskali pomoč in nasvet. Na šoli sem prisotna od 6. 30 do 14. 30 ure. Želim, da se starši za individualni razgovor predhodno najavite. V nujnih primerih je možen tudi pogovor po telefonu na št. : 070 436 266. Prisotna sem tudi na rednih mesečnih skupnih govorilnih urah vsak tretji torek od 17. do 18. 30. Želim si, da bi naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje, saj je dosežen cilj vse življenje del osebne sreče.
(Visited 1.347 times, 1 visits today)
Dostopnost