Gradiva 2024/2025

1.-3. razred

Naša osnovna šola bo za vse učence, ki bodo v prihodnjem letu obiskovali 1.-3. razred, poskrbela za učbenike in delovne zvezke, ki jih bodo uporabljali pri pouku.

Učencem bo šola učbenike izposodila. Izposoja je brezplačna. Predvidevamo, da si boste učbenike vsi izposodili v šoli, v nasprotnem primeru pa izpolnite izjavo, da se ne želite vključiti v brezplačni učbeniški sklad.

Stroške delovnih zvezkov krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Šolske potrebščine pa morate kupiti sami.

Ob izteku šolskega leta boste morali učbenike šoli vrniti. Če bo učbenik poškodovan, ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega.

Šolske potrebščine morate kupiti sami.

Kopijanova

Mladinska knjiga

Go2school

Petka

Učbenike in delovne zvezke boste prejeli 1. šolski dan v mesecu septembru 2024.

Seznam gradiv za šolsko leto 2024/2025

1. razred

2. razred

3. razred

4.-9. razred

Naša osnovna šola bo za vse učence poskrbela za učbenike, ki jih bodo uporabljali pri pouku. Učencem bo šola učbenike izposodila. Izposoja je brezplačna.

Predvidevamo, da si boste učbenike vsi izposodili v šoli, v nasprotnem primeru pa izpolnite izjavo, da se ne želite vključiti v brezplačni učbeniški sklad.

Ob izteku šolskega leta boste morali učbenike šoli vrniti. Če bo učbenik poškodovan, ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa.

Delovne zvezke, gradivo in druge šolske potrebščine morate kupiti samipri nakupu DZ bodite pozorni na prave EAN kode.

Kopijanova

Mladinska knjiga

Tehit-Printink

Go2school

Petka

Učbenike bodo učenci dobili 1. šolski dan pri pouku.

Seznam gradiv za šolsko leto 2024/2025:

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

(Visited 2.459 times, 1 visits today)
Dostopnost