NPZ 2023/2024

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

                – Informacije za učence in starše (priloga 1)

                – Izhodišča NPZ v šoli (priloga 2)

                – Izbiranje tretjih predmetov pri NPZ (priloga 3)

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s predhodnim sklepom št. 6034-26/2022/1 z dne 17. 5. 2022 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2023/2024. Ti predmeti so bili: zgodovina, fizika, likovna umetnost in tuji jezik. S sklepom in prilogama, ki so bili objavljeni na spletni strani ministrstva, je tretji predmet pri NPZ 9 na naši šoli tuji jezik – angleščina.

Tako bodo letos šestošolci in devetošolci pisali NPZ iz slovenščine (7. 5. 2024), matematike (9. 5. 2024) in angleščine (13. 5. 2024).

V šolskem letu 2023/2024 bodo svoje znanje preverili tudi tretješolci, in sicer iz slovenščine in matematike. Namen poskusnega preverjanja v 3. razredu je bil preveriti usvojeno bralno in matematično pismenost, pričakovano na tej starostni stopnji in pridobiti povratno informacijo za učence, starše, učitelje, ravnatelje ter sistem na nacionalni ravni, kako uspešni smo pri doseganju z učnimi načrti določenih ciljev in standardov znanja.

Zoran Habot, tajnik NPZ

(Visited 319 times, 1 visits today)
Dostopnost