Šolska prehrana

Zdrava prehrana je del zdravega načina življenja. Zdravo življenje se začne že v otroštvu. Z načinom prehrane v šoli želimo razvijati ustrezne prehrambene navade otrok ter osebja in staršev do zdrave prehrane. Priprava hrane v šoli poteka po smernicah sistema HACCP (sistem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti po metodi ocene tveganja), kar nam zagotavlja ustreznost v vseh korakih dela od nabave in prevzema živil, skladiščenja in predpriprave, toplotne obdelave, transporta in delitve hrane.

Posebno pozornost posvečamo tudi  kulturi prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih navad. V ta namen bomo tudi letos obdržali nekaj novosti iz lanskega leta. Ohranili bomo brezmesni dan v tednu,  sodelovali bomo pri izvedbi Slovenskega tradicionalnega zajtrka in Shemi šolskega sadja. Nadaljevali pa bomo tudi z uporabo ekološko pridelanega mleka, skute in jogurtov v sodelovanju z Ekokmetijo Potočnik.

Na naši šoli je organizirana malica za vse učence. Le ta je po drugi učni uri, učenci malicajo v razredih ob prisotnosti učitelja. Dežurni učenci poskrbijo za higieno in red pri malici, vsi učenci pa so odgovorni za čistočo učilnice, v kateri malicajo.

V okviru devetletne osnovne šole smo za šestletnike organizirali tudi zajtrk in popoldansko malico. Vsak učenec pa lahko tudi kosi.

Če učenec potrebuje dietno prehrano, morajo starši vodjo prehrane ali kuharsko osebje o tem pisno obvesti. Obvezno pa mora priložiti  tudi zdravniško potrdilo in zdravniško predpisano dieto. V šolskem letu 2018/19 so lahko starši za diete (npr. za celiakijo), ki se ne spreminjajo, pridobili zdravniško potrdilo, ki ga ni treba obnavljati vsako leto. Začasno za eno leto bodo veljala potrdila npr. na kravje mleko ali jajce, za šest mesecev pa potrdilo izbranega zdravnika pediatra do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja.

Energijski, hranilni in higienski režim šolske kuhinje nadzira Zavod za zdravstveno varstvo.

Želimo, da skrb za zdravo prehrano postane del vsakdanjika vseh nas in naših otrok, da si bodo lahko v življenje odnesli bogato popotnico zdravja, dobrih navad in dragocenega prehranskega znanja…

                                                                                                                            Vodja prehrane: Sara Janže, prof.

(Visited 3.203 times, 1 visits today)
Dostopnost