Ob novem začetku

Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.

(F. Perls)

Dragi naši šmarški šolarji, cenjeni sodelavke in sodelavci, spoštovani starši,

jesen, ki v naravnem ciklu prinaša bogastvo zasluženega in kliče k umirjanju in počitku, v šolskem prostoru nasprotno pomeni nov, svež začetek, novo priložnost, da si zastavimo nove cilje in oblikujemo poti do njih.

Kljub negotovim razmeram zaradi skrbi za zdravje vsakega posameznika sem prepričan in tako lahko z gotovostjo trdim, da bomo v prihajajočem šolskem letu ob strpnosti vseh, ki živimo in delamo pod našim smejočim se sončkom, skupaj poiskali najustreznejše poti do zastavljenih ciljev. Nenazadnje je ravno vseživljenjsko učenje tisto, ki nam širi obzorje in prinaša spoznanja, da je nekaj mogoče. In z ustreznim strokovnim premislekom, dobro pripravo, usklajenim medsebojnim sodelovanjem, nenehnim učenjem ter odprtim dialogom je mogoče prestopiti še tako nemogoče ovire ter neugodne razmere izkoristiti za nove izkušnje, ki nas obogatijo.

V takšni perspektivi smo se na nov začetek na šoli pripravljali med poletjem, ko smo z načrtovanimi  vzdrževalnimi in obnovitvenimi deli pripravljali šolsko stavbo in okolico, tako smo razmišljali tudi ob strokovnih pripravah na pedagoško delo, ki mu v novem šolskem letu posvečamo še dodatno pozornost, saj želimo unovčiti dragocene izkušnje, ki smo jih pridobili z delom na daljavo.  V pouk tako vnašamo več izkustvenega učenja, ki je naravnano k problemskemu pouku in podpira ustvarjalnost in kreativnost učencev.

Seveda si na šoli srčno želimo v tem šolskem letu v izvorni obliki izpeljati naše prepoznavne tradicionalne projekte, kot sta Miklavžev sejem in Sončkov tek, saj nas le-ti povezujejo s krajem in nas hkrati vzgajajo v sočutju in odprtosti za dobro. Celotno šolsko jesen bomo posvetili vzpodbujanju in usmerjanju ustvarjalnosti naših šolarjev tako na likovnem, glasbenem, literarnem, raziskovalne kot multimedijskem  področju v okviru obeležitve 130-letnice prihoda prvega vlaka v Šmartno ob Paki, s čimer se bomo še bolj povezali s krajem, ki preko prizadevnih posameznikov v številnih društvih in predvsem s prijaznimi občani bistveno bogati naše življenje in delo na šoli.

Letošnjo jesen pričenjamo na šmarški šoli številčnejši kot kadarkoli prej v zadnjih letih, posebej vesel sem kar 46 novih šmarških sončkov, ki so kot prvošolčki tudi najštevilčnejša generacija izmed vseh 340 letošnjih šolarjev. Čisto vsem želim, da bi se v šolskih klopeh počutili prijetno, varno, sprejeto in spodbujeno k ustvarjalnemu razmišljanju in izražanju svojih misli, želja in idej.

Vsem, ki nas združuje šmarški sonček, tako privoščim zdravo, prijetno in uspešno šolsko leto, ki naj nas obogati z novimi doživetji, lepimi trenutki,  dragocenimi izkušnjami in spoznanji ter predvsem novim znanjem, da bomo odkrili, da je vse, kar se nam še pred začetkom zdi morebiti nemogoče, pravzaprav čisto mogoče.

                                                                                         Ravnatelj Bojan Juras

(Visited 188 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost