Knjižnične uganke in kvizi

V sklopu knjižnične delavnice PREŠERNO O PREŠERNU sem pripravila še nekaj izzivov za učence glede na starost. Če želite, jih lahko natisnete in rešujete z otroki v okviru KD (primerno zlasti za razredno stopnjo, sicer pa bodo kot uganke meseca objavljene tudi na spletni strani knjižnice. Povabite učence k reševanju. Rešitve naj učenci oddajo v knjižnici do 20. 2. 2022, ko bo izvedeno zaključno žrebanje pravilnih odgovorov. Za vsako kategorijo bodo izžrebanci prejeli lepo knjižno nagrado.

Darinka Bizjak

Knjižnični uganki FP 1.-3. razred

Knjižna uganka FP 4.-5. razred

Mini knjižnični kviz Prešeren 6.-9. razred

(Visited 37 times, 1 visits today)